Fizyka (Krzysztof Tez)- rozkład materiału, poziom podstawowy, klasy pierwsze

Podręcznik: Odkryć fizykę. Zakres podstawowy

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo: Nowa Era

Numer dopuszczenia MEN: 447/2012

Zbiór zadań: Fizyka. Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy

Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Rozkład materiału

Rozkład obejmuje tematy obowiązkowe z podręcznika. Jest ich 22, po dodaniu lekcji powtórzeniowych i przeznaczonych na sprawdzenie wiadomości w sumie otrzymujemy 29 godzin.

 

Dział 1. Astronomia i grawitacja

 

1. Z daleka i z bliska

2. Układ Słoneczny

3. Księżyc – towarzysz Ziemi

4. Gwiazdy i galaktyki

5. Ruch krzywoliniowy

6. Siła dośrodkowa

7. Grawitacja

8. Siła grawitacji jako siła dośrodkowa

9. Loty kosmiczne

10. Trzecie prawo Keplera

11. Ciężar i nieważkość

12–14. Powtórzenie, praca klasowa, poprawa pracy klasowej

 

Dział 2. Fizyka atomowa

 

15. Efekt fotoelektryczny

16. Promieniowanie ciał

17. Atom wodoru

18. Jak powstaje widmo wodoru

19. Kartkówka i jej poprawa

 

Dział 3. Fizyka jądrowa

 

20. Jądro atomowe

21. Promieniowanie jądrowe

22. Reakcje jądrowe

23. Czas połowicznego rozpadu

24. Energia jądrowa

25. Deficyt masy

26. Wszechświat

27–29. Powtórzenie działów 2 i 3, praca klasowa, poprawa pracy klasowej