Dzień Kariery z Absolwentem po raz kolejny w Sienkiewiczówce!

Dzień Kariery z Absolwentem już po raz trzeci odbywa się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Byli uczniowie Sienkiewiczówki podpowiadają swoim młodszym koleżankom i kolegom, jaką dalszą drogę edukacji mogą wybrać. Wzorem lat kolejnych kilkunastu absolwentów odwiedziło szkołę, by zaprezentować swoje kierunki studiów oraz porozmawiać o różnych możliwościach wejścia na rynek pracy.

Absolwenci przekazali swoim młodszym kolegom to, czego sami nie wiedzieli, wkraczając w kolejny etap swojego życia.

Spotkania odbywały się w auli im. Leopolda Cieplaka, czytelni oraz w gabinetach lekcyjnych. Uczniowie Sienkiewiczówki mieli okazję do rozmowy na wiele interesujących ich tematów – począwszy od pytań o rekrutację na studia, programów studiów, miejsc w akademiku czy wynajęcia stancji. Pytali też o możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w sekcjach artystycznych, sportowych czy kołach naukowych.

Starsi koledzy przekonywali, by już na studiach zadbać o swoją karierę zawodową podejmując pracę, co w przyszłości pozwoli pewnie wejść na rynek pracy.

Z młodzieżą Sienkiewiczówki w  piątek (1 marca br.) spotkali się:

Nowak Paweł – student medycyny na  Śląskim Uniwersytecie Medycznym,

Majewska Anna – studentka  elektroniki i telekomunikacji  Politechniki Gdańskiej,

Wciseł Zosia – studentka ekonomii Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu,

Dembowska Basia – studentka prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Kuryłowicz Dominka – studentka geodezji i kartografii Politechniki Gdańskiej,

Tyborska Natalia – studentka skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego,

Słończyński Filip – student zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

Majkrzak Jakub  – student dietetyki w sporcie i rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku ,

Puczka Robert – student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,

Zajac Gosia – studentka medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

            Dzień Kariery z Absolwentami okazał się doskonałym pomysłem! Absolwenci przekazali  swoim młodszym kolegom to, czego oni sami nie wiedzieli wkraczając w kolejny etap swojego  życia. Spotkania z absolwentami to ważna inicjatywa, która będzie kontynuowana.

Izabela Łukasiewicz, doradca zawodowy w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku