Dzień Kariery z Absolwentem w malborskiej Sienkiewiczówce!

3 marca 2023 roku odbył się, po raz kolejny już,  w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza  w Malborku, Dzień Kariery z Absolwentem.  To wydarzenie, zaplanowane przede wszystkim z myślą tegorocznych  maturzystach, skierowane było do wszystkich uczniów szkoły.  Zasadniczym celem było wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, poznanie interesujących kierunków studiów, ale także miało pomóc w odnalezieniu się w studenckiej rzeczywistości.

W tym dniu, na zaproszenie doradcy zawodowego – Izabeli Łukasiewicz, odwiedziło szkołę i zaprezentowało swoje kierunki studiów  kilkunastu absolwentów:

–  Bartczak Wojtek i Iwanek Kacper, studenci  II roku Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni ;

–  Dembowska Barbara,  studentka I roku  Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,

–  Dembowska Gabriela, studentka II roku Zarządzania inżynierskiego Politechniki Gdańskiej,

–  Fryger Oliwia, studentka II roku Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego,

–  Jeżak Tomasz, student  IV roku Mechatroniki  Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,

–  Kobusińska Amelia , studentka II roku Zoofizjologii  Politechniki  Bydgoskiej,

–  Laskowska Klaudia, studentka II roku Wiedzy o teatrze  Uniwersytetu Gdańskiego,

–  Maruszak Jakub, student II roku Rusycystyki Uniwersytetu Gdańskiego,

–  Skotarek Maciej, student III roku Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego,

– Wieprzycka Natalia, studentka III roku Pedagogiki, resocjalizacji i wczesnej interwencji społecznej Uniwersytetu Gdańskiego,

– Wciseł Zofia, studentka III roku Ekonomii Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Spotkania odbywały się w auli, czytelni oraz w gabinetach lekcyjnych. Uczniowie Sienkiewiczówki mieli okazję do rozmowy na wiele interesujących ich tematów – począwszy od pytań o rekrutację na studia, programów studiów, miejsc w akademiku, czy wynajęcia stancji, do pytań o możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w sekcjach artystycznych, sportowych czy kołach naukowych. Starsi koledzy przekonywali, by już na studiach zadbać o swoją karierę zawodową  podejmując pracę, co  w przyszłości pozwoli im  pewnie wejść na rynek pracy.

Dzień Kariery z Absolwentem był strzałem w dziesiątkę! Uczniowie wyrażali pochlebne opinie odnośnie tej inicjatywy. Absolwenci przekazali swoim młodszym kolegom to, czego sami nie wiedzieli wkraczając w kolejny etap swojego życia. Spotkania z absolwentami to ważna inicjatywa, która wpisuje się w kalendarz wydarzeń szkolnych.

Izabela Łukasiewicz – doradca zawodowy I LO