Innowacja na lekcji historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Malborku.

„Lekcja historii klasycznej.” Wokół tekstów kultury. Twórczość Jacka Kaczmarskiego. Tak zatytułowana jest innowacja pedagogiczna opracowana przez nauczyciela historii mgr Jacka Jakusika, realizowana od czterech lat w I LO im. H. Sienkiewicza w Malborku, w klasach z rozszerzoną historią.

            Pretekstem a zarazem celem innowacji jest zapoznanie uczniów z twórczością Jacka Kaczmarskiego oraz jej uwarunkowania kulturowego. Niebagatelne znaczenie  ma też poszerzanie horyzontów myślowych oraz  wykorzystanie zasobów Internetu do nauki historii.  Poza tym analiza różnorodnych źródeł historycznych (pisanych, ikonograficznych, kartograficznych, statystycznych i innych) jest doskonała okazją do ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, umiejętności kojarzenia czy  poznania symboli ikonograficznych. Finalnym efektem innowacji są ilustracje muzyczne (swoiste teledyski) do wybranych utworów Jacka Kaczmarskiego.

Jacek Jakusik, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.