Komunikat dyrektora dotyczący ograniczenia funkcjonowania szkoły

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r. 

Wszystkie informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów umieszczane są na bieżąco w dzienniku elektronicznym Librus.

Wszelkie konieczne sprawy wymagające kontaktu z sekretariatem szkoły  prosimy załatwiać telefonicznie
(w godz. 09:00 – 13:00) :
(55) 272-24-22 
 507 187 276
albo poprzez pocztę elektroniczną: sekretariat@lo1malbork.pl

Informator dla rodziców – pobierz
Bezpieczeństwo w sieci – pobierz
Jak motywować nastolatka do nauki?