MŁODZIEŻ W DIALOGU

14 czerwca b. r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego I LO uczestniczyli w warsztatach „AKTYWNI POMORZANIE- ROZWÓJ DIALOGU MŁODZIEŻY”. Szkolenie przygotowała Fundacja Samorządność oraz Gdańskie Stowarzyszenie Prawników ,, Progressio”, a organizatorem głównym było Starostwo Powiatowe.

Podczas całego dnia młodzież brała udział w wielu warsztatach i panelach dyskusyjnych, dotyczących komunikacji i autoprezentacji, samorządności, roli liderów w budowaniu lokalnych społeczności oraz przepisów prawnych. W drugiej części młodzież spotkała się z samorządowcami Województwa Pomorskiego.