Nudna akademia? Nie u nas w szkole!

Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się apel, na którym zostały wręczone specjalne nagrody dla najbardziej zasłużonych nauczycieli i pracowników administracji szkoły.

Gdy rozpoczęło się przedstawienie wszystkich obecnych na sali zaskoczył widok opiekunki samorządu uczniowskiego p. Jowity Uniewicz odgrywającej rolę narratora. Zaczęła recytację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Następnie na scenie pojawił się cały poczet nauczycieli m.in. p. E. Barwiński w roli selera, p. A. Molenda jako kalarepa, p. M. Kubaszewska (cebula) oraz p. K. Tez wcielający się w buraka. Rolę rozstrzygającej spór- kapusty zagrała p. Joanna Lamkowska.

 

Każdy nauczyciel po swojej kwestii otrzymał gromkie brawa. Kadra na scenę wychodzili kilkakrotnie, a obecni nagrodzili aktorów owacją na stojąco.

Po tych śmiesznych chwilach, w których nauczyciele pokazali dystans do samych siebie oraz to, że potrafią wcielić się w każdą rolę, nastąpiła poważniejsza część apelu. Nauczyciele oraz pracownicy administracji otrzymali dyplomy, poinformowano także, że p. Agnieszka Kuper została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.