Wycieczka do Iławy w roku szk. 2009/2010

Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego jest coroczny wyjazd drugoklasistów z profilu biologiczno-chemicznego do Stacji Limnologicznej Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ośrodek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Jeziorak. Odbywają się tam zajęcia z zakresu ekologii i ochrony wód, głównie dla studentów tej uczelni. Dzięki staraniom pana Andrzeja Furyka, pomysłodawcy i wieloletniego organizatora, mogą w nich również uczestniczyć uczniowie z naszego liceum. Od 5 lat koordynatorem zajęć w Iławie jest pani Magdalena Kubaszewska.

W roku 2009 wyjazd miał miejsce w dniach 28 – 30 września. Zapowiadała się deszczowa pogoda, ale mimo wszystko było słonecznie. Opiekę nad nami sprawowali p. Magdalena Kubaszewska, p. Maria Stienss oraz wychowawca klasy p. Artur Kubaszewski.

Na początku z panem dr Januszem Żbikowskim z Zakładu Hydrobiologii UMK zgłębialiśmy wiedzę o jeziorze. Sprawdzaliśmy za pomocą fachowego sprzętu przezroczystość wody i identyfikowaliśmy osad denny. Największą atrakcją okazały się zajęcia z panią dr Elżbietą Żbikowską z Zakładu Zoologii Bezkręgowców UMK. Zadaniem każdego z nas było preparowanie karaczana amerykańskiego. Po odcięciu skrzydeł i odnóży, karaluch został pozbawiony, z precyzją chirurga, pancerza. Pozwoliło to na obserwację, co kryje się w jego wnętrzu. Mieliśmy też okazję do zapoznania się z innymi stworzeniami żyjącymi na łące, a także omówienia znaczenia owadów i sposobów walki ze szkodnikami. Tego dnia p. Stienss zatroszczyła się o nasz rozwój kulturalny, aranżując wyjście do kina na film dotyczący znanej projektantki mody.

Drugiego dnia, podczas zajęć na Jezioraku z dr Pawłem Napiórkowskim z Zakładu Hydrobiologii, badaliśmy zawartość tlenu w wodzie, poławialiśmy zooplankton, który oglądaliśmy później pod mikroskopami. Pan dr Lucjan Rutkowski z Zakładu Taksonomii

i Geografii Roślin zabrał nas do botanicznego świata. Dzięki tym lekcjom nauczyliśmy się rozpoznawać rozmaite gatunki flory polskich lasów. Zdziwił nas fakt, że większość z nich jest jadalna i smaczna oraz pomocna w zwalczaniu podstawowych dolegliwości.

30 września to Dzień Chłopaka, dlatego dziewczyny naszej klasy postanowiły go uczcić w wyjątkowy sposób. Samodzielnie przygotowały uroczyste śniadanie w sali zajęć.

Z pewnością udało się im zachwycić panów, ponieważ dostęp do potrzebnych sprzętów

i produktów był ograniczony. Ostatni dzień był podsumowaniem naszej wiedzy.

Skończyły się warsztaty ekologiczne w Stacji Limnologicznej w Iławie… Dzięki ogromnej wiedzy, życzliwości i cierpliwości pracowników naukowych dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek, na które na lekcjach biologii niestety nie ma czasu. Takie wyjazdy

z pewnością mogą zachęcić uczniów do nauki i rozwoju zainteresowania otaczającym nas światem, bo przecież to, co niewidoczne gołym okiem, może nas mile zaskoczyć.

 

Agnieszka Barej kl. 3c