Oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy w I LO w Malborku.

Szesnastu uczniów z Ukrainy rozpoczyna 04 kwietnia 2022 r. naukę w oddziale przygotowawczym utworzonym w I LO w Malborku. Jest to oddział szkolny dla osób podlegających obowiązkowi szkolnemu na poziomie pierwszej i drugiej klasy liceum. Nauka w tym oddziale obejmuje przede wszystkim lekcje języka polskiego, lekcje przedmiotowe oraz dwa przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski i geografia. Proces i organizacja kształcenia zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, a ponieważ nie istnieją podręczniki do nauczania w oddziale przygotowawczym, każdy nauczyciel uczący w tym oddziale przygotuje dla uczniów materiały dydaktyczne. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale przygotowawczym wspomagani są przez osobę władającą językiem ukraińskim, zwaną asystentem międzykulturowym.

Uczniowie z Ukrainy będą uczestniczyć także w zajęciach wspierających ich adaptację w środowisku szkolnym w celu przygotowania się do dalszej nauki.

Dyrektor szkoły

Hanna Lalak