Podziękowanie

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki na rzecz Marceliny, uczennicy I liceum w Malborku , jak i do koncertu charytatywnego dla mojej córki,  który odbył się 29 grudnia 2023r. w Karwanie. 

Gorące podziękowania  kieruje do kilku osób,  które włożyły w to wiele wysiłku i trudu. 

Chciałabym serdecznie podziękować uczniom I liceum w Malborku za zaangażowanie się w zbiórkę środków finansowych jak i organizację filmów do koncertu dla Marceliny.

Dziękuję także całej Dyrekcji szkoły z Panią Hanną Lalak za rzetelną współpracę,  ogromne serce i zaangażowanie w zbiórkę środków finansowych.

Bardzo dziękuję również Samorządowi Uczniowskiemu z opiekunem Panią Magdaleną Kubaszewską za wkład i zaangażowanie włożone w zbiórkę na rzecz Marceliny.

Wielkie podziękowania kieruję do Pani Marii Seibert , która w  koncert ten włożyła wiele wysiłku i trudu, za to że w tak krótkim czasie udało się Pani wszystko zorganizować. 

Chciałabym serdecznie podziękować Panu burmistrzowi Markowi Charzewskiemu za udział w akcji charytatywnej na rzecz Marceliny,  za wrażliwość, otwarte serce i za bezinteresowną chęć czynienia dobra , a także za pomoc i życzliwość. 

Od siebie jeszcze dodam, że dziękuję wszystkim,  którzy otworzyli swoje serca , poświęcili się wielkim zaangażowaniem, włączyli się do zbiórki,  do przygotowania koncertu charytatywnego dla Marceliny.  Dziękuję również zespołowi ” Balbiny i Goście” oraz ich przyjaciołom ze Sztumskiego Centum Kultury, jak i Panu Tadeuszowi Seibert za pięknie wykonane kolędy i pastorałki.  

                            Dziękuję, 

                         Mama Marceliny ❤️❤️❤️