Projekt społeczny Eksdermalni edukuje uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

6 marca br. (środa) grupa uczniów maturalnej klasy o profilu biologiczno – chemicznym ( Grabara Wiktoria, Konefał Agata, Sosnowska Emila, Wiśniewski Bartek i Żołędziewski Bartosz) , realizujących projekt społeczny Eksdermalni  w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii,zaprosiła uczniów młodszych klas na spotkanie dotyczące problemów dermatologicznych.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat skóry, przyczyn zmian naskórnych, prawidłowej diety czy używania odpowiednich kosmetyków.

Gościem wydarzenia była dermatolog, pani Ewa Karamon, która merytorycznie wsparła uczniów, wyjaśniając  dermatologiczne zagadnienia.

Projekt porusza również ważny problem akceptacji własnego ciała, który jest tak istotny w okresie dojrzewania. Niewątpliwie uczniowie wsparli tych, którzy borykają się na co dzień z niedoskonałościami swojego ciała.

Oprócz interesującego wykładu i pogadanki grupa projektowa  na zakończenie spotkania przygotowała quiz sprawdzający nabytą wiedzę. Zwycięzcy otrzymali upominki od pani doktor oraz oceny celujące z wybranych przedmiotów.

Uczniowie realizujący projekt Zwolnieni z Teorii nabywają wiele kompetencji społecznych, które są niezbędne nie tylko na rynku pracy, ale w codziennym życiu.

Gratulacje!