Przysposobienie obronne

KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” – pobierz plik

OPRACOWAŁ nauczyciel  przysposobienia obronnego

mgr  Edmund  Barwiński