Sukces szkolenia strzeleckiego młodzieży z I LO im. Henryka Sienkiewicza

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza odbyła wyjątkowe szkolenie strzeleckie, które przyniosło im nie tylko podstawowe umiejętności obsługi broni, ale także głębsze zrozumienie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Pod okiem doświadczonego instruktora strzelectwa, Pana Romana, oraz nauczyciela EDB, Pani Ewy, uczniowie mieli szansę praktycznie zastosować teorię w praktyce, co zaowocowało imponującymi rezultatami.

Szkolenie, zrealizowane zgodnie z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej, skupiło się na podstawowym zakresie umiejętności związanych z obsługą oraz strzelaniem z repliki broni HECKLER & KOCH HK-416. Podczas zajęć, uczniowie zapoznali się z kluczowymi aspektami korzystania z broni, włączając w to działanie, ładowanie, przeładowanie, zabezpieczenie, oraz oddanie skutecznego strzału. Ponadto, szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo, co jest niezwykle istotne w kontekście korzystania z broni palnej.

Strzelanie odbywało się z postawy leżącej, co pozwoliło na dokładne opanowanie techniki oraz koncentrację na celu. Wyniki szkolenia były imponujące, co świadczy o wysokiej jakości przekazywanej wiedzy oraz zaangażowaniu uczniów.

W szkoleniu uczestniczyła cała klasa, łącznie 180 uczniów, którzy pod czujnym okiem instruktorów zyskali cenne doświadczenie oraz umiejętności, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach życiowych.

Dzięki profesjonalnemu podejściu kadry szkoleniowej oraz zaangażowaniu uczniów, to szkolenie z pewnością przyczyniło się do wzbogacenia edukacji młodzieży oraz promowania świadomego i odpowiedzialnego podejścia do broni palnej.

Na pewno był to nie tylko dzień pełen wrażeń, ale również wartościowa lekcja odpowiedzialności i umiejętności, które uczniowie z pewnością wykorzystają w przyszłości.