Występ zespołu Parafraza z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w uroczystości 80 rocznicy powstania „Młodego Lasu”.

W środę 10 listopada 2021 r. w przeddzień Święta Niepodległości, w sali konferencyjnej Karwan w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się konferencja popularno-naukowa zorganizowana w 80. rocznicę powstania Związku Polaków „Młody Las”. Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu wokalnego „Parafraza” z Sienkiewiczówki.

            Maria Keńska-Wyszyńska ( emerytowana nauczycielka I LO)  przedstawiła prezentację

pt.: „Młody Las – rzecz o wolności zniewolonych”, a później wszyscy obecni mogli wysłuchać wykładu prof. Andrzeja Gąsiorowskiego o organizacjach konspiracyjnych działających na Pomorzu ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Armii Powstania, z którą „Młody Las” ściśle współpracował.

            Na zakończenie spotkania Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku kpt. inż. Henryk Bajduszewski udekorował Krzyżami Za Zasługi dla Związku przyznanymi przez Kapitułę Odznaczeń i Mianowań przy Zarządzie Głównym w Warszawie – Kazimierza Cybulskiego – Prezesa Zarządu Głównego Związku „Młody Las” w Gdyni oraz Marię Seibert – Prezes Koła Związku Polaków „Młody Las” i  nauczycielkę muzyki w I LO.