Z wizytą w gmachu Sejmu …

23 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy trzeciej o profilu humanistycznym oraz uczniowie oddziału przygotowawczego dla cudzoziemców w I LO w Malborku razem z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Sejmu RP. Organizatorem wyjazdu była Kancelaria Sejmu wraz z posłem Tadeuszem Cymańskim.

Zgodnie z trasą zwiedzania wizyta w gmachu Sejmu rozpoczęła się od przejścia podziemnym korytarzem, gdzie uczniowie mogli obejrzeć wystawę dotyczącą sejmowania w okresie I Rzeczypospolitej i makietę przedstawiającą współczesny kompleks budynków sejmowych.

Na galerii Sali Posiedzeń Sejmu poseł Tadeusz Cymański rozmawiał z młodzieżą o tym, jak funkcjonuje współczesny parlament, jak powstaje ustawa. Mówił też o prawach i obowiązkach parlamentarzystów i odpowiadał na pytania w sprawach, które wzbudziły szczególne zainteresowanie uczniów.

W holu głównym Sejmu licealistom zaprezentowano dwie tablice pamiątkowe. Pierwszą – dedykowaną posłom II Rzeczypospolitej, którzy zginęli walcząc o Polskę podczas II wojny światowej. Drugą, która upamiętnia Smoleńsk 2010.

Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki przygotowane przez Wszechnicę Sejmową i udali się na obiad.

Bardzo dziękujemy za gościnne przyjęcie w gmachu Sejmu i niecodzienną lekcję wiedzy o społeczeństwie.

1

Zdjęcie 1 z 16