Z życia szkoły- klasyfikacja śródroczna 2020-2021

Tegoroczna klasyfikacja  Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza zbiega się, podobnie jak w poprzednim roku szkolnym z otrzymaniem przez szkołę szczególnego wyróżnienia. W rankingu liceów 2021 miesięcznika „Perspektywy” I LO w Malborku otrzymało 27 stycznia 2021 roku BRĄZOWĄ TARCZĘ, która jest dowodem wysokich standardów nauczania, wysokich wyników matur zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jaki i dodatkowych oraz licznych sukcesów uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
            Podsumowując pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 szczególne gratulacje przekazujemy uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce: Magdalenie Gałązce i Pawłowi Nowakowi z klasy 2c/3 oraz Antoninie Klimkowskiej  z klasy 2c/4 i Dominice Wrzochalskiej z klasy 2d/4.
Na kolejny sukces szkoły pracują również uczniowie z innych klas:
– z klasy 1b: Agnieszka Milanowska , Daria Skorupa, Sandra Statkiewicz, Julia Gębczyk,
– z klasy 1c: Wiktoria Grabara, Wiktoria Tomczyk, Anna Szczepanek, Alan Kaszuba,
– z klasy 2a/4:  Bartosz Bożek, Julia Jendernalik, Weronika Wieliczko, Wojniak Karolina,
– z klasy 2b/4: Konrad Janusz, Oliwia Marguardt,
– z klasy 2c/4: Amelia Gawryluk, Zuzanna Gos, Gabriela Jarema, Katarzyna Pyka, Julia Rosińska, Alicja Wiączkowska, Małgorzata Zając,
– z klasy 2d/4: Gabriela Bąk, Martyna Bąk, Joanna Kot, Zuzanna Sawińska, Julia Wansowicz, Monika Witkowska,
– z klasy 2a/3: Chmura Jan, Jankowski Artur, Jaśko Kinga, Sikorska Weronika, Sosnowski Wiktor, Wensker Jan,
– z klasy 2b/3: Natalia Baca, Szymon Baźmierowski, Barbara Dembowska, Aleksandra Gutowska,  Zuzanna Omieczyńska, Miłosz Tarapata,
– z klasy 2c/3: Wiktoria Derbich, Ina Jaroszewicz, Laura Jur, Dagmara Kreffta, Amelia Laskowska.
Anna Majewska, Weronika Skok,  Aleksandra Sosnowska, Szymon Stefaniak, Marcelina Werner,
– z klasy 2d/3: Czerwińska Agata , Kossarzecka Agata, Ewelina Lerch, Natalia Tyborska, Milena Walendziak,
– z klasy 3a: Nikola Langowska, Paulina Machcińska,
– z klasy 3b: Weronika Czermak, Julia Serafin, Katarzyna Żołędowska, Kinga Żuchowska,
– z klasy 3c: Katarzyna Myszka, Martyna Romaniak, Patrycja Trzcińska,
– z klasy 3d: Wojciech Bartczak, Patrycja Fabiańska, Patrycja Górska, Katarzyna Wolak, Oliwia Zalewska.
Dyrekcja i wszyscy nauczyciele gratulują klasie 2c/3, która osiągnęła najwyższą w szkole średnią ocen- 4,43
Najwyższa frekwencja natomiast została odnotowana dla klasy 1c.
             Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia uczniów w odbywających się, mimo pandemii, olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Są  to zarówno konkursy historyczne, plastyczne, biblijne, wokalne, jak i literackie i przedmiotowe, np. Pomorska Liga Zadaniowa.
Uczniowie I LO zajmują w tym roku szkolnym wysokie miejsca w Olimpiadzie Języka Angielskiego – Dominika Wrzochalska, w Olimpiadzie Historycznej – Mateusz Serocki, w Olimpiadzie Chemicznej- Alan Bielecki, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1992 –Konrad Janusz oraz w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg – Dominika Wrzochalska i Jakub Maruszak.

            Dyrekcja, nauczyciele i rodzice uczniów I LO w Malborku, szkoły zajmującej w rankingu Perspektyw 31. miejsce w województwie pomorskim, gratulują wszystkim uczniom, którzy realizują swoje pasje i promują szkołę zarówno w środowisku lokalnym, jak i w Polsce.

Uczymy, wspieramy i motywujemy!!!