Zdolni z Pomorza

Ruszyła rekrutacja uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki do objęcia  systemowym wsparciem w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Zapraszamy uczniów klas I-III gimnazjów oraz I klasy szkół ponadgimnazjalnych z wybranych 10 powiatów województwa pomorskiego. Na uczniów czekają m.in. zajęcia z wybitnymi nauczycielami, spotkania akademickie, opieka mentorów, obozy naukowe, innowacyjne metody nauczania. Nie strać szansy na rozwój swoich pasji, uzdolnień i talentów.

Projekt „Zdolni z Pomorza” skierowany jest do najwybitniejszych uczniów naszego regionu. Statystycznie 3-5 procent populacji dzieci przejawia wybitne uzdolnienia. Panuje przekonanie, że zdolny sobie „jakoś” zawsze poradzi. A nie powinien radzić sobie „jakoś”, tylko bardzo dobrze. Dlatego, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, Samorząd Województwa Pomorskiego zdecydował o realizacji projektu, którego efektem ma być regionalny systemu wspierania uczniów uzdolnionych.
Tradycyjne formy wsparcia zdolnych uczniów stosowane w systemie oświaty to głównie stypendia oraz system olimpiad i konkursów przedmiotowych, które mają ograniczony zasięg poprzez nieliczne – w stosunku do potencjału – tzw. szkoły-kuźnie olimpijczyków.  Jednym z efektów realizacji projektu „Zdolni z Pomorza” powinno być poszerzenie bazy szkół czy placówek edukacyjnych, w których wybitnie uzdolnieni uczniowie znajdą opiekę nauczycieli-mentorów.
W każdym z powiatów województwa pomorskiego powstaną Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, które będą tworzyć sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających uczniów uzdolnionych, tak, by każde dziecko na Pomorzu zidentyfikowane jako zdolne otrzymało odpowiednie wsparcie.