Wycieczka do Gdańska

20. 12.2010 członkowie Koła europejskiego ‘Quo Vadis’ , pod opieką p. A. Tkaczyk wybrali się na zjazd kół do Gdańska. Spotkanie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, a oprócz naszej szkoły przyjechali uczniowie z Sopotu i Gdyni. Oprócz licealistów obecni byli absolwenci, zasłużeni nauczyciele oraz władze miasta. Po przywitaniu i odczytaniu listów dla koordynatorki […]

Czytaj więcej

Dzień patrona!

Od 7 grudnia 2010 roku w szkole obchodzony jest  Dzień Patrona i z tej okazji klasy drugie przygotowują scenki z powieści napisanych przez patrona szkoły- Henryka Sienkiewicza. W tym roku wybrano „Krzyżaków”. Każda klasa druga na przygotowanie krótkiej scenki, która mogła być m.in. parodią miała ponad miesiąc. W grudniu klasy wraz z wychowawcami wybrały się […]

Czytaj więcej

Nudna akademia? Nie u nas w szkole!

Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się apel, na którym zostały wręczone specjalne nagrody dla najbardziej zasłużonych nauczycieli i pracowników administracji szkoły. Gdy rozpoczęło się przedstawienie wszystkich obecnych na sali zaskoczył widok opiekunki samorządu uczniowskiego p. Jowity Uniewicz odgrywającej rolę narratora. Zaczęła recytację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Następnie na scenie pojawił […]

Czytaj więcej

Wycieczka do Iławy w roku szk. 2009/2010

Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego jest coroczny wyjazd drugoklasistów z profilu biologiczno-chemicznego do Stacji Limnologicznej Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ośrodek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Jeziorak. Odbywają się tam zajęcia z zakresu ekologii i ochrony wód, głównie dla studentów tej uczelni. Dzięki staraniom pana Andrzeja Furyka, pomysłodawcy i wieloletniego organizatora, mogą w […]

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynku szkoły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dot. termomodernizacji budynku szkoły 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6 (nazwa firmy i adres zamawiającego) 2.   Przetarg nieograniczony nie przewyższający kwoty określonej w art. 11 ust.1 pkt 8 (określenie trybu zamówienia) 3.  www.zso.malbork.com (adres strony internetowej na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków […]

Czytaj więcej