Dzień Patrona 2011

Można stwierdzić, że szkoła posiada nową tradycję – w tym roku po raz drugi świętowaliśmy Dzień Patrona. Z tej okazji klasy drugie miały szansę zaprezentować swoje talenty reżyserskie oraz aktorskie, tworząc krótkometrażowe filmiki na podstawie jednego z najpopularniejszych dzieł Henryka Sienkiewicza. W tym roku był to „Potop”.

Czytaj więcej

Próbne matury

Od 22 do 25 listopada trzecioklasiści zmagali się z próbnymi maturami. Pierwszego dnia pisaliśmy j. polski, w środę matematykę, w czwartek języki obce na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ostatniego dnia pisaliśmy pozostałe przedmioty rozszerzone i podstawowe. W piątek najwięcej uczniów pisało rozszerzoną matematykę.

Czytaj więcej

Uroczysty apel

10 listopada b.r. w naszej szkole odbył się apel w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uczniowie przygotowali apel, który zachowany był w klimacie ówczesnej Polski. Na wieczorku poetyckim „Pod Pikadorem bis” wystąpili uczniowie w znanych piosenkach oraz nauczyciele: p. Edmund Barwiński oraz p. Maria Keńska- Wyszyńska. Podczas apelu poznaliśmy  laureatów […]

Czytaj więcej

Akademia 11 listopada

10 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Dnia  Niepodległości. Uczniowie zaangażowani w apel w pierwszej części pod tytułem „Impresje historyczno-literackie” przybliżyli nam historię związaną z tym ważnym dla Polski dniem. Mogliśmy usłyszeć m.in.  Bogurodzicę we współczesnej aranżacji oraz pieśni legionowe.

Czytaj więcej

Język polski (J. Uniewicz)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCE W KLASACH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W MALBORKU Ustala się następujące kryteria stopni:   1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania zawarte w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania obowiązującym w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje […]

Czytaj więcej

Wycieczka do ZOO (relacja)

Tradycja utrzymywania kolekcji żywych zwierząt tzw. menażerii przy dworach monarchów i możnowładców znana była już od czasów antycznych. Jednak pierwsze ogrody zoologiczne o charakterze naukowo-hodowlanym powstały na przełomie wieków XVIII i XIX w Europie: w Wiedniu (1752), Paryżu (1759) i Londynie (1826). Z czasem zmieniła się też rola ogrodów zoologicznych – z „żywych muzeów” przekształciły […]

Czytaj więcej

Wolontariusze

Uczniowie naszej szkoły są otwarci na pomoc innym i z chęcią angażują się w pracę szkolnego wolontariatu. „Klub wolontariusza”, którym opiekuje się pani pedagog Jolanta Mikołajewska, już od kilku lat organizuje bezinteresownie pomoc potrzebującym.

Czytaj więcej