Pedagog

ROK 2014/2015

Jak oceniać by wspierać rozwój ucznia – pobierz plik

Współczesne uzależnienia młodzieży, ich wpływ na zachowanie i sposoby radzenia sobie z nimi- pobierz pik

Alkoholowi mówię stop – pobierz plik

Jak reagować na cyberprzemoc  poradnik dla szkół – pobierz plik

 

 

 

Praca z uczniem zdolnym – kliknij

Specjalne potrzeby edukacyjne – kliknij

Metody diagnozowania uzdolnień uczniów – kliknij

Uczeń zdolny – kliknij

Komunikacja rodzinna – pobierz plik

Nastolatek na wojennej ścieżce – pobierz plik

Profilaktyka w rodzinie – pobierz plik

Młodzi gniewni, czy tylko zagubieni? – pobierz plik

 

 

ADHD

ADHD – pobierz plik

ADHD jak postępować – pobierz plik

AIDS

Jak rozmawiać z dzieckiem o AIDS – pobierz plik

DYSKALKULIA

Dyskalkulia – pobierz plik

DYSLEKSJA

Dysleksja – pobierz plik

Dysleksja cz.1- pobierz plik

Dysleksja cz.2- pobierz plik

Dyslektyk- pobierz plik

Jak pomóc dziecku z dysleksją- pobierz plik

Dysleksja – zalecenia dla nauczycieli i rodziców- pobierz plik

KOMUNIKACJA

Jak rozmawiać z nastolatkami- pobierz plik

Nieśmiałość – pobierz plik

Niszcząca moc słowa – pobierz plik

Szacunek – pobierz plik

OKRES DORASTANIA

10 zasad dobrego wychowania – pobierz plik

Bunt Nastolatka – pobierz plik

Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie – pobierz plik

Nastolatek na imprezie – pobierz plik

Problemy okresu dorastania – pobierz plik

Samookaleczenia – pobierz plik

RODZINA

Dziecko w sytuacji rozwodu – pobierz plik

Kiedy przekraczamy granicę rodzicielskiej kontroli

i dlaczego to się nie opłaca nikomu- pobierz plik

Nadopiekuńczość rodzicielska- pobierz plik

Nastolatki oddalają się od rodziców- pobierz plik

Oczekiwania rodziców wobec dzieci- pobierz plik

Relacje matki z córką- pobierz plik

Rodzina niepełna i jej skutki- pobierz plik

Rozwód, a jego konsekwencje dla dzieci- pobierz plik

Rozwód- pobierz plik

Złość rodzica- pobierz plik

RÓŻNE

Infoholizm- pobierz plik

Przemoc cz.1- pobierz plik

Przemoc cz.2- pobierz plik

Znaczenie dyscypliny w wychowaniu- pobierz plik

UCZNIOWIE UZDOLNIENI

Intelekt, a nauka- pobierz plik

UŻYWKI

Alkohol i narkotyki przed 20 rokiem życia- pobierz plik

Co zrobić, jeśli podejrzewasz dziecko o kontakt z narkotykami cz.1- pobierz plik

Co zrobić, jeśli podejrzewasz dziecko o kontakt z narkotykami cz.2- pobierz plik

Kontakt dziecka z narkotykami – pomoc- pobierz pliks

Skutki picia alkoholu przez dzieci i młodzież- pobierz plik

Substancje psychoaktywne- pobierz plik

Szkodliwość picia alkoholu u młodzieży- pobierz plik

UCZENIE SIĘ

Sposoby efektywnego ucznia się – pobierz plik